eesti soome
Ühendame Hea Töötaja ja Hea Tööandja

Infoks Soome tööle asujale

EL-i kodaniku elama asumine Soome

Kui oled mõne EL-i riigi kodanik, ei vaja sa Soome tulekuks elamisluba ega viisat. Võid Soomes töötada, tegutseda ettevõtjana või õppida. Kui sul on Soome tulles kaasas kehtiv pass või muu ametlik isikut tõendav dokument, võid elada Soomes kolm kuud registreerimistunnistuseta.

Elamisõiguse registreerimine

Kui elad Soomes üle kolme kuu, pead registreerima elamisõiguse Soomes. Registreeruma pead hiljemalt kolm kuud pärast Soome tulekut. Elamisõiguse saad registreerida elukohajärgses politseijaoskonnas (poliisiasema). Mõnes linnas tuleb politseijaoskonnas aeg eelnevalt broneerida.

Elamisõiguse saad registreerida ka elektrooniliselt Immigratsiooniameti enterfinland.fi –teenuse kaudu, kui sul on soome netipangatunnused. Politseijaoskonda pead siiski ka ise kohale minema, sest pead oma isikut tõendama ja esitama dokumentide originaalid.

Kui oled registreerunud, saad politseist EL-i kodaniku elamisõiguse registreerimistunnistuse (Unionin kanslaisen oleskeluoikeuden rekisteröintitodistus). Sinu elamisluba kehtib tähtajatult. Kui oled elanud Soomes järjest viis aastat, on sul alaline elamisõigus.

Kui asud Soome elama aastaks või kauemaks, pead end registreerima ka elukohajärgses magistraadis (Maistraatti).

Elanikuks registreerumine

Kui oled asunud elama Soome, pead käima elukohajärgses magistraadis (maistraatti). Magistraadis saad teatada elama asumisest. Magistraadis registreeritakse sinu andmed Soome rahvastikuregistrisse. Sealsamas võid saada Soome isikukoodi, kui sa ei taotlenud seda elamisloa või EL-i kodaniku registreerimisega samal ajal.

Magistraadis selgitatakse välja, kas sulle saab registreerida koduvalla (kotikunta). Lisateavet leiad Infopankki lehelt Koduvald Soomes.

Kui lähed magistraati, võta kaasa järgmised dokumendid:

  • pass või
  • muu isikut tõendav dokument (kui oled mõne EL-i riigi või Põhjamaade kodanik)
  • abielutunnistus (kui oled abielus)
  • laste sünnitunnistused (kui sul on alla 18-aastasi lapsi)
  • elamisluba (kui vajad elamisluba Soomes)
  • EL-i kodaniku elamisõiguse registreerimistunnistus (kui oled EL-i kodanik)
  • tööleping, kui registreerud maksuametis
  • Arvesta sellega, et välismaalase dokumendid peavad olema legaliseeritud, nii et nende põhjal saab edastada isikuandmed
  • rahvastikuregistrisse. Dokumentide legaliseerimise kohta saad teavet oma riigi välisministeeriumist.

Kui dokumendid on mõnes muus keeles, tuleb need tõlkida soome, rootsi või inglise keelde.

Soome isikukood

Elamisõiguse registreerimisel võid saada ka Soome isikukoodi (henkilötunnus). Siis kantakse rahvastikuregistrisse sinu isikuandmed, aadress, emakeel ja amet. Isikukoodi läheb vaja asjaajamisel ametiasutustega ning lisaks lihtsustab see asjaajamist näiteks pankades ja tööandjaga.

Kui sa ei saa elamisõiguse registreerimisel isikukoodi, saad seda ka hiljem elukohajärgsest magistraadist taotleda.

Info pärineb lehelt: www.infopankki.fi

Tahad teada kuidas saame Sind aidata?

Võta ühendust