eesti soome
Ühendame Hea Töötaja ja Hea Tööandja

Tööotsija meelespea

  • Suhtu tööotsinguprotsessi äärmise asjalikkusega ja tõsidusega! See millisena ennast esitled, saab justkui Sinu visiitkaardiks;
  • Täida tööotsija ankeedis kõik lüngad ja mõtle läbi iga sinna kirjutatav tekst. See võib saada otsustavaks värbamisprotsessis, kus Teid kõrvutatakse konkureeriva kandideerijaga;
  • Kui koostate eraldi CV ehk elulookirjelduse, mõelge läbi ja lisage detailselt oma eelnevad kogemused ja ametialased oskused, lisage juurde lühike ja detailne kirjeldus;
  • Kui tööotsijaga lepitakse kokku töövestlus, ole kohal õigeaegselt, ära hiline! Või kui hilined, kindlasti teavita võimalikult aegsasti;
  • Töövestlusele tulles valmistu ette, mõtle läbi ametikohale kandideerimise eeldused – miks usud ennast olevat sobiv isik kandideeritavale kohale. Mõtle valmis ka oma tugevused ja ära karda rääkida ka omadustest mis vajavad täiendamist, tea oma motivatsioonikriteeriume;
  • Töövestlusele tulles riietu viisakalt, ära ennast üle lõhnasta, ole puhas;
  • Töövestlusel oska kuulata ja küsida küsimusi selleks õigel ajal, ära katkesta intervjueerijat ja ära mine jutustamisega liialt hoogu! ;
  • Küsi töövestlusel töö sisu puudutavaid ja muid asjakohaseid küsimusi, see näitab Sinu fokusseeritust ja huvi kandideeritava ametikoha osas;
  • Ole viisakas ja taktitundeline;

Tahad teada kuidas saame Sind aidata?

Võta ühendust