eesti soome
Ühendame Hea Töötaja ja Hea Tööandja

Ettevõttele

Tööjõurent – mis ja miks?

Tööjõu rent on maailmas laialdaselt levinud ja paljukasutatud teenuseliik. See elavdab tööjõuturgu, lisab paindlikkust ja on mitmel moel abiks ettevõtete tööjõumurede lahendamisel.

Tööjõu rentimine on ettevõttele vaevatu ja kiire moodus personalivajaduste katmiseks. Tööjõu rentimist võiks ettevõte kaaluda eelkõige järgmistes olukordades:

 • Haiguslehel-, puhkusel viibiva töötaja äraolekul
 • Lapsehoolduspuhkusel viibiva töötaja asendamisel
 • Vajades projektipõhist tööjõudu
 • Kiiretel aegadel ettevõttes, koormamata olemasolevaid töötajaid lisatööga
 • Ettevõttel puudub oma personalitöötaja ja soovitakse keskenduda oma põhitöö tegemisele
 • Välisettevõte kellel puudub siinse tegevuse juures tööjõudu värbav ja haldav personal
 • Tagades tööjõu paindlikkus majandustsüklite muutustele vastavalt
 • Soovides riskivabalt katsetada töötaja sobivust ettevõttes

Personalirendi teenus on oma olemuselt kulutõhus. Personaliotsingu teenuse protsess ise ei maksa midagi. Klient maksab alles siis kui töötaja on kasutajaettevõttes tööd alustanud, seda vastavalt tehtud tööpanusele, kas tunni- või kuupalga arvestuse alusel. Säästad nii aega kui raha- ametioskustega töötaja on saadaval just sel perioodil kui seda vajad, kasvõi ühe päeva.

Personalirendi vajaduse korral täpsustab Rimera esindaja koos kliendiga kõik otsinguks vajalikud kriteeriumid, kliendi poolsed vajadused ja soovid. Rimera Recruitment OÜ leiab otsingukriteeriumitele vastavalt oskus- ja kvalifikatsiooninõuetele vastava töötaja, kellele klient annab oma lõpliku hinnangu. Rimera Recruitment sõlmib kokkuleppeliseks perioodiks töötajaga töö teostamiseks sobiva lepingu, vastutab talle palgamaksmise eest ning esitab kliendile arve töötaja poolt tehtud tööaja arvestusele tuginedes.

Bänner – mis viib Ettevõtja kontaktvormi juurde…

Vastutame kogu värbamisprotsessi eest: töökuulutused vajalikes otsingukanalites, kandideerijatele vastamine, esmavestlused ja valikuprotsess, parimate kandidaatide esitlus kliendile lõppvaliku tegemiseks.

Vastame tööjõupäringutele esimesel võimalusel, parimal juhul saadame töötaja tööle juba samal päeval.

Saame pakkuda kliendile usaldusväärset tuge, puhveraega, juhul kui ettevõttel on olemas sobiv töötaja töökohale kuid puudub võimalus teda koheselt tööle vormistada, saame sõlmida töötajaga töösuhte ise ning võtta tööandja roll enda kanda kokkulepitud perioodiks. Rendiperioodi järgselt on ettevõttel võimalus palgata töötaja otse enda alluvusse tööle.

Kasutajaettevõttel lasub kohustus renditöötajatele korraldada vajaminev esmakoolitus täidetavateks tööülesanneteks, – ettevõtte tegevuspõhimõtete teadvustamiseks ning tööturvalisuse järgimiseks.
Kasutajaettevõte vastutab alati töötaja koolitamise, tööjuhtimise ja kontrolli ning tööturvalisuse eest.

Tööjõurendi tellimuse korral töötab renditöötaja kasutajaettevõtte vajaduste kohaselt, kasutajaettevõte raporteerib Rimera Recruitment OY´le renditöötaja poolt realiseeritud töötunnid. Rimera Recruitment OÜ esitab kasutajaettevõttele arve renditöötaja poolt teostatud töötundide info alusel.

 • Personalirendi arve sisaldab alati vähemalt järgmisi kulusid:
 • Personaliotsingu protsesside sooritamise terviklahendust (kuulutused, CV´de valik, esmane selektsioon vastavalt kriteeriumitele, esmavestlused, esmane valik)
 • Töötaja palga lisakulud, puhkuseraha, puhkusekompensatsioon
 • Haigusraha
 • Vajalikud kindlustused töötajale
 • Tõendid/registreerimised ametiasutustes (Haigekassa, Töötajate register)
 • Raamatupidamine / palgaarvestus

Tahad teada kuidas saame Sind aidata?

Võta ühendust

  Tahad teada kuidas saame Sind aidata?

  Võta ühendust